Użyj tego formularza, aby przesłać wyciągi bankowe.

Jeśli to możliwe, użyj pojedynczego pliku PDF i upewnij się, że wpisałeś tę samą nazwę i adres e-mail, których użyłeś w oryginalnej aplikacji internetowej.